Nettid.dk logo
 
Tidsregistrering
Tidsregistrering
Økonomi
Økonomi
Fravær
Fravær
HR
HR

Fravær & Ferie

Fravær registreres nemt i Nettid. Det er muligt at registrere fravær some hele dage, men også på timebasis, hvis en medarbejder f.eks. bliver syg i løbet af dagen. Det er også muligt at registrere længerevarende fravær såsom orlov eller barsel.

I mange virksomheder foregår ferieplanlægning meget lavpraktisk og ukoordineret, hvor en medarbejder sender en email til sin leder og efterlader afdelingslederen med et virvar af ferieønsker i sin inbox. Nettid løser dette gennem en struktureret og overskuelig ansøgningsproces, hvor både leder og medarbejder kan se, hvor de særligt eftertragtede perioder på året er. Dels giver dette medarbejderen mulighed for inden ansøgningstidspunktet at justere sit ønske, og dels giver det lederen et samlet overblik over, hvornår der ønskes ferie - uden brug af indbakken.

Nettid giver overblik og indsigt i virksomhedens fravær gennem en række rapporter, herunder fraværsstatistik, fraværsprocenter og meget mere.

Fraværskalender

Medarbejder og leder kan få et overblik over årets fraværsfordeling via fraværskalenderen. Ud over overblikket, kan fraværskalenderen også synliggøre mønstre som f.eks. hyppig fravær før og efter weekender og/eller helligdage.

Fraværskalender
Ferieønsker

Medarbejderen ansøger om ferie via skærmbilledet til højre. Her får den ansatte et overblik over, hvornår de øvrige medarbejdere ønsker at holde ferie. Ofte kan den enkelte godt justere sin ferie en uge frem eller tilbage, hvis der derved er større sandsynlighed for at få godkendt ferien. Hidtil har dette overblik ikke været tilgængelig for den ansatte, da det har ligget gemt i afdelingslederens indbakke.

Afdelingslederen får samme overblik for sin afdeling, og dette summerer op igennem eventuelt overliggende afdelinger, så en topleder, en HR medarbejder eller den kantine ansvarlige også kan se, hvordan virksomhedens medarbejderes ferie fordeler sig.

Medarbejderen får selvfølgelig en email, når dennes ferie enten er godkendt eller afvist.

Ferieønsker
Ferieoversigt

Medarbejderen - og dennes leder - har altid et overblik over optjent, brugt, afregnet og evt. normtidsjusteret ferie.

I eksemplet til højre, er den ansatte gået fra at være fuldtidsansat til kun at være ansat 30 timer om ugen. Nettid kan sættes op til, at der ved større ændringer i normtid justeres på antallet af optjente feriedage i henhold til almindelig praksis. I det viste eksempel, bibeholdes antalet af feriedage, men for, at det skal passe med ferietimer, foretaget Nettid en time-justering, således at en feriedag nu svarer til 6 timer, hvor den tidligere var 7,4 timer.

Ferieoversigt