Nettid.dk logo
 
Tidsregistrering
Tidsregistrering
Økonomi
Økonomi
Fravær
Fravær
HR
HR

HR & Kommunikation

Fravær og trivsel hænger ofte sammen. Mange virksomheder er opmærksomme på dette og laver årlige trivselsmålinger og afholder MUS samtaler. Vi mener, at der er en række problemer med denne tradionelle måde at måle medarbejdernes trivsel. Det første problem er hyppigheden. Hvis der gennemføres en årlig spørgeskema-undersøgelse kan der nå at ske rigtig mange ting i virksomheden mellem to på hinanden følgende undersøgelser. Hvis undersøgelsen f.eks. finder sted i januar måned og en medarbejder begynder at mistrives i februar, er der meget lang tid til næste års undersøgelse. Dette kan medføre, at medarbejderen i månedsvis får det værre og værre på arbejdspladsen og måske vælger at fratræde sin stilling. Vi tager medarbejdertrivsel meget alvorligt i Nettid og mener, at det vigtigt at opdage eventuelle problemer med trivslen hurtigst muligt.

Et andet centralt problem med den traditionelle årlige medarbejderundersøgelse, er antallet af spørgsmål. Ofte vil man gerne vide rigtig mange ting, når nu man har muligheden for at spørge medarbejderne, hvilket resulterer i utrolig mange spørgsmål. Det er vores klare erfaring, at medarbejderne lynhurtigt bliver trætte af de mange spørgsmål og derfor ikke tager de sidste 90% af spørgsmålene seriøst. Det ender ofter med en hurtig omgang "jeg-sætter-bare-kryds-i-middel". Resultatet bliver en ligegyldig besvarelse, som ikke afspejler medarbejdernes virkelige trivsel.

I Nettid løses dette problem ved løbende at stille medarbejderen en enkelt spørgsmål inden han eller hun kan tidsregistrere. Der er ikke mange systemer, som medarbejderne regelmæssigt kommer ind i, men tidsregistreringssystemet er ét af dem. Ingen medarbejdere finder et uoverkommeligt at svare på et enkelt spørgsmål, og når de nu bliver nødt til det, kan de jo ligeså godt svare ærligt. Nettid varierer automatisk spørgsmålene, så de kommer rundt i de ønskede kategorier. Nettid kan indstilles til at stille et spørgsmål hver dag eller f.eks. en gang om ugen.

Resultatet bliver et retvisende og aktuelt billede af medarbejdernes følelse af deres psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Ledere og HR kan derfor sætte hurtigt ind og undgå unødig mistrivsel og uønsket medarbejderafgang.

Løbende trivselsmåling

Når en medarbejder logger ind i Nettid, kan der forekomme et enkelt spørgsmål, som skal besvares før der kan registreres tid eller fravær. Registreringerne samles sammen og rapporteres til HR afdelingen og/eller afdelingslederen.

Det er selvfølgelig muligt at slå denne funktion fra, hvis man ikke ønsker at bruge løbende trivselsmålinger.

Løbende Trivselsmålinger
Fraværsstatistik

Nettid giver et hurtigt overblik over, hvordan fravær fordeles i virksomheden på tværs af medarbejdere, afdelinger og fraværstyper.

Data bliver præsenteret i en drag-og-drop tabel, hvor det er muligt at flytte rundt på kolonner og sub-totaler, så tallene bliver summeret på den ønskede måde. Hvis to HR-medarbejdere ønsker at se tallene summeret eller filtreret på to forskellige måder, kan layoutet gemmes på brugerniveau.

Endelig er det selvfølgelig muligt at trække alle data ud i Excel, hvis man hellere vil arbejde videre med tallene i et regneark.

Fraværsstatistik
Kommunikation

Et vigtigt element til god medarbejdertrivsel er den rette kommunikation. I Nettid, kan man vælge at have éen overordnet digital opslagstavle med meddelelser til de alle ansatte, eller hver afdeling kan have sin egen opslagstavle.

Nettid tilbyder et tekstbehandlingssystem til at oprette og redigere beskeder med de almindelige funktioner, såsom skriftyper og -størrelser, farver og billeder. Det er også muligt at forberede teksten i Microsoft Word og kopiere det ind efterfølgende.

Opslagstavlen kan gemmes i en kladde før den offentliggøres.

Ferieønsker