Nettid.dk logo
 
Tidsregistrering
Tidsregistrering
Økonomi
Økonomi
Fravær
Fravær
HR
HR

Tidsregistrering

Tidsregistrering er kernen i Nettid og er den del, som medarbejderen bruger allermest, ofte dagligt. Derfor har det været af utrolig høj prioritet at designe disse sider så brugervenlige og simple som muligt. Derfor foregår både tid- og fraværsregistrering fra samme side, så medarbejderen ikke behøver at skifte eller lede efter sider.

Mange virksomheder har både funktionærer og timelønnede blandt de ansatte ligesom flekstidsansatte også ofte er på lønningslisten. Samtidig er der også ofte et behov for, at nogle dele af virksomheden registrerer tid på komme-gå basis, mens andre dele er mere sags- og aktivitetsorienterede. Nettid håndterer alle disse forskelligheder elegant ved at vise forskellige skærmbilleder til medarbejderen afhængig af dennes stamdata.

Nettid er generelt bygget op på en sådan måde, at medarbejder og leder ser det samme skærmbillede. Når en leder er i systemet har denne blot lidt flere funktioner, som f.eks. mulighed for at godkende en uge.

Tid på sager eller aktiviteter

Registrering af tid på sager foregår i et regnearkslignende skema. Vi har gjort meget ud af, at man kan flytte rundt mellem felterne ved at bruge piletasterne, som man kender fra Excel. Opsummeringerne - ugentlig og år-til-dato til højre, og dagligt nederst - opdateres som man indtaster sine timer; igen ganske som Excel.

Under hver ugedag er medarbejderens normtid angivet. Dette kan blandt andet bruges til at beregne flextidsjusteringer, men nettid kan også sættes op til kræve, at medarbejderens indtastning summerer til dagens normtid for at sikre, at arbejdstiden bliver fordelt.

Nettid fremhæver for hurtigt overblik gemte felter med gul og ændrede felter, som endnu ikke er gemt med grå (ikke vist i skærmbilledet).

I skærmbilledet til højre er vist, hvordan det ser ud, når medarbejderens leder er logget ind. Her kan lederen vælge at godkende medarbejderens uge eller at justere i dennes flextid. Nettid kan naturligvis også konfigureres til ikke at kræve uge-godkendelser, hvorved godkend-knappen forsvinder.

nettid tid på sager
Komme/gå registrering

Ikke alle ansatte arbejder 9-17. Mange virksomheder har ansatte på skiftehold, hvor lønberegningen - og en evt. vagtplan - er afhængig af hvilket tidspunkt på dagen, en medarbejder arbejder.

Nettid understøtter derfor naturligvis også komme/gå tidsregistrering. Det er muligt at indlægge en fast pause som det ses i skærmbilledet til højre, eller lade det være helt op til medarbejderen at registrere pauser.

Nettid holder selv styr på weekend og helligdage og markerer dem med rød i tidsskemaet. Det er naturligvis muligt at tilføje virksomheds-specifikke hellig- eller fridage, hvis man f.eks. har valgt altid at give medarbejderne fri fredagen efter Kristi Himmelfartsdag.

nettid komme og gå
Integreret Stempelur

I produktionsvirksomheder, værksteder eller andre virksomheder, hvor de ansatte typisk ikke har adgang til en computer, er det muligt at anvende nettids nye stempelur.

I stedet for at investere i klodsede, traditionelle stempelure som er dyre at vedligeholde, har vi valgt i nettid blot at lave en app som downloades til en tablet. Tabletten kræver blot en trådløs internet forbindelse, hvorefter medarbejdernes ind- og udstemplinger overføres automatisk. Der er ingen begrænsninger på antallet af daglige stemplinger.

Selv hvis internetforbindelsen, eller virksomhedens trådløse netværk, skulle være nede, sørger app'en for at registrere ind og udstemplinger og overføre dem til nettid, så snart forbindelsen er genetableret.

nettid stempelur