Nettid.dk logo
  • Få styr på tid og fravær

    Nettid er et brugervenligt og enkelt, men funktionsrigt, system til at håndtere medarbejdernes arbejdstid og fravær. Det er både muligt at registrere tid som komme-gå manér eller på projekter/sager. Nettid har fuld understøttelse for fravær i form af sygdom, ferie og feriefridage inklusive automatisk tildeling af nye feriedage.

    Men nettid kan meget mere end det, se moduler nedenfor.

    Tid på sager
 
 
Tidsregistrering
Tidsregistrering

Registrer medarbejdernes tid på sager og/eller aktiviteter som timetal eller angiv tiden som komme/gå.

Økonomi
Økonomi

Få overblik over fraværs-omkostning og beregn brut-toløn under hensyns-tagen til overtidsregler. Kontrol-leret udlæg- og rejse-afregning.

Fravær
Fravær & Ferie

Registrer fravær fordelt på konfigurerbare fraværstyper, se statistik og fraværs-procenter. Ferie og ferie-fridagshåndtering. Retfærdig ferieplanlægning med ønsker og godkendelser.

HR
HR

Medarbejdertrivsel hænger uløseligt sammen med tid og fravær. Nettid registrerer sammenhængen via få og enkle spørgsmål.