Moduler

Hvem ønsker at bruge tid på at tidsregistrere? Ingen

Derfor er Nettids design simpelt og nemt at bruge via app, computer og tablet. Alt det væsentlige er samlet, så jeres medarbejdere nemt kan registrere den korrekte arbejdstid.

Har I både funktionærer og timelønnede? Har I medarbejdere, der skal registrere komme- og gåtider? Medarbejdere, der skal tidsregistrere tid på konkrete projekter eller sager?

Nettid er designet til at håndtere alle typer tidsregistrering.

Nettid spiller sammen med jeres løn- og økonomisystem. Det sikrer nemmere og korrekt lønudbetaling og håndtering af ferie og feriefridage.

Hvem ønsker at bruge tid på at tidsregistrere? Ingen

Derfor er Nettids design simpelt og nemt at bruge via app, computer og tablet. Alt det væsentlige er samlet, så jeres medarbejdere nemt kan registrere den korrekte arbejdstid.

Har I både funktionærer og timelønnede? Har I medarbejdere, der skal registrere komme- og gåtider? Medarbejdere, der skal tidsregistrere tid på konkrete projekter eller sager?

Nettid er designet til at håndtere alle typer tidsregistrering.

Nettid spiller sammen med jeres løn- og økonomisystem. Det sikrer nemmere og korrekt lønudbetaling og håndtering af ferie og feriefridage.

Nettids moduler

Ønsker du at teste, hvor nemt det egentlig er at bruge Nettid?

I har altid mulighed for at få adgang til vores demo-version, så I kan teste, hvordan det vil være for jer og jeres medarbejdere at bruge Nettid til daglig.

BESTIL EN GRATIS DEMO

TIDSREGISTRERING

FRAVÆR & FERIE

ØKONOMI & LØNBEREGNING

HR-MODUL

Tidsregistreringsmodulet

Alle vores kunder bruger Nettid til at styre tidsregistrering og fravær.

Jeres medarbejdere vil sandsynligvis bruge Nettid hver eneste dag. Det har vi taget højde for i funktionalitet og design – det er nemt og intuitivt at være Nettidsbruger.

Ikke alle ansatte arbejder 9-17. Har I ansatte på skiftehold, hvor lønberegningen er afhængig af, hvilket tidspunkt på dagen en medarbejder arbejder? Det tager Nettid højde for.

Nettid håndterer også tidsregistrering for medarbejdere, der er deltidsansat eller bruger en flekssaldo.

Nettid understøtter registrering af komme- og gåtider. Det er muligt at indlægge faste pause eller at lade det være helt op til medarbejderen at registrere pauser.

Nettid holder selv styr på weekender og helligdage. Det er naturligvis muligt at tilføje virksomhedsspecifikke hellig- eller fridage.

I Nettid er det nemt at registrere tid på specifikke sager og projekter. Nettid opsummerer dagligt timeforbrug, ugentligt timeforbrug og år-til-dato.

Under hver ugedag er medarbejderens normtid angivet. Dette kan bruges til at beregne flekstidsjusteringer. Men Nettid kan også sættes op til, at medarbejderens indtastning summerer til dagens normtid for at sikre, at arbejdstiden bliver fordelt.

Nettids stempelur er for jer i en produktionsvirksomhed, et værksted eller andre virksomheder, hvor medarbejderne ikke har adgang til en computer.

Stempeluret fungerer via app på medarbejderens telefon eller via en tablet i virksomheden, som medarbejderne stempler ind på, når de kommer og ud på, når de går.

Tabletten kræver blot en internetforbindelse, hvorefter medarbejdernes ind- og udstemplinger overføres automatisk. Der er ingen begrænsninger på antallet af daglige stemplinger.

Det er også muligt at sætte en geografisk begrænsning på ind- og udstempling, så det kun er muligt, når man er i en given fysisk afstand fra virksomheden eller på bestemte lokationer.

Fravær og ferie

Med Nettid får I et samlet overblik over medarbejdernes fravær og ferie

Det er let at registrere fravær og sygdom i Nettid. Det gælder også registreringer på timebasis, halve dage eller længerevarende fravær som såsom barsel eller orlov.

Fraværskalenderen i Nettid giver både lederen og medarbejderen et overblik over fravær på medarbejderniveau.

Er du leder, har du adgang til rapporter over medarbejdernes fraværsstatistikker, ferieafvikling og alle andre relevante rapporter over fravær.

Nettids ferieoversigt håndterer jeres ferieplanlægning. Medarbejderne kan angive deres ferieønsker direkte i Nettids ferie- og fraværsmodul.

Lederen får en notifikation om ferieønsket og kan acceptere eller afvise det i Nettid.

Lederen har i Nettid et samlet overblik over medarbejdernes ferieønsker og derfor et godt grundlag for at acceptere eller afvise hver medarbejders konkret anmodning om ferie.

Både medarbejder og leder har altid et overblik over optjent, brugt, afregnet og eventuelt normtidsjusteret ferie.

Nettid viser i kalenderoverblik, hvordan medarbejdernes ferieønsker fordeler sig. Det er et godt værktøj til at tildele ferie ud fra.

Hos nettid kan du købe lille eller standardpakke

hvad koster nettid?

Økonomi og lønberegning

Nettid samler de økonomiske tråde forbundet med arbejdstid og fravær.

Nettid understøtter medarbejderspecifikke timesatser, der også kan variere over døgnet og over ugedage.

Nettid udregner medarbejdernes bruttoløn og fraværsomkostninger fordelt på afdelinger og medarbejdere.

Nettid kan endvidere overføre data til diverse lønsystemer.

Nettid har også et udlægs- og rejseafregningsmodul. Her kan medarbejderne registrere deres udlæg, hvorefter lederen kan godkende og bogholderen udbetale. Både leder og bogholder får en notifikation, når der er bilag, der afventer en handling.

Nettid regner automatisk kørselsgodtgørelse og diæter efter gældende satser.

For medarbejdere med skiftende arbejdstider og dermed skiftende timeløn, er bruttolønsberegningen ofte en stor hjælp til overblikket. Tillæg og overtid kan medtages i beregningen baseret på overenskomst eller et regelsæt, som I definerer.

Nettid gør det muligt at definere tidsintervaller til brug for dags-, aften- og nathold.

I kan også definere hverdage, weekend og helligdage i systemet.

Arbejder I med forskellige tidsintervaller på tværs af virksomhedens afdelinger? Det er Nettid også designet til.

Det er nemt at tilføje udlæg, kørsel og diæter i Nettid. Rejseafregningsmodulet sammenkobler alle udgifter i forbindelse med en rejse.

Nettid bruger de offentliggjorte diætsatser, så I ikke skal bekymre jer om at opdatere satserne.

Modulet har et fuldt godkendelses- og udbetalingsflow, hvor lederen godkender medarbejderens udgifter. Herefter kan en bogholder, eller en anden med rettigheder til at udbetale, sætte godkendte beløb til udbetaling.

Godkendelsesflowet kan foregå digitalt i Nettid, eller I kan vælge at udskrive en fysisk udgiftsrapport, som medarbejder og leder udskriver, før den afleveres til bogholderiet.

Nettid kan håndtere alle typer medarbejderudlæg.

Det er muligt at definere en række bilagstyper, så det bliver nemmere at bogføre beløbene direkte i økonomisystemet.

Hvert udlæg godkendes i Nettid af nærmeste leder, inden det overgår til udbetaling i bogholderiet.

Opsætningen i Nettid sikrer jer imod, at et udlæg fejlagtigt bliver betalt mere end en gang.

HR-modul

I har forskellige muligheder for at kommunikere med medarbejderne via Nettid.
Er det interessant at få en status på trivslen blandt medarbejderne?
Har I brug for at give en besked til alle, der tidsregisterer?

Begge dele er nemt i Nettid.

I Nettids HR-modul kan I indhente feedback fra medarbejderne ved at stille dem et trivselsspørgsmål i forbindelse med tidsregistrering.

På den måde har I mulighed for løbende at måle trivslen blandt medarbejderne – enten som et supplement til eller erstatning for en større måling af medarbejdertilfredshed.

Nettid har en opslagstavlefunktion, hvor I kan give medarbejderne en besked.

Opslagstavlen kan fungere enten på afdelingsniveau eller for alle i virksomheden.

Lær Nettid nærmere at kende – BESTIL en GRATIS DEMO